کنسرت‌های هنرجویان در کرج از آموزشگاه ترنگ بسیار مشهور است. در این آموزشگاه هنرجویان تحت تعلیم بهترین استادان و نوازندگان موسیقی در کرج قرار میگیرند.

به سرعت به نوازنده حرفه ای تبدیل میشوند و در کنسرت‌های هنرجویان شرکت میکنند. البته تلاش و علاقه هنرجو در این مسیر بسیار موثر است. اما با این حال تعداد زیادی از هنرجویان ما اکنون استادان موسیقی هستند. این استادان موسقی خبره امروزی در ابتدا، هنرجویانی بودند که تجربه اولین اجراهایشان در  همین کنسرت‌های هنرجویان کسب شد.

کنسرت‌های هنرجویان موسیقی در کرج

کنسرت‌های هنرجویان موسیقی در کرج در آموزشگاه ترنگ برگزار می‌شود. در این آموزشگاه می‌توانید به سادگی امیدوار و تا حدی مطمین باشید که با تلاش خود نتیجه دلخواه را میگیرید. و روزی در کنسرت‌های هنرجویان شرکت میگنید.

منظور از کنسرت در موسیقی چیست؟
اجرای عمومی موسیقی که در آن تعدادی خواننده یا نوازنده ساز یا هر دو شرکت می‌کنند. کنسرت‌های هنرجویان نیز نوعی از همین کنسرت است.

اجرای عمومی، معمولاً توسط یک خواننده، نوازنده سازبرگزار نمی‌شود. برای مثال رسیتال  این نوازنده ویولن در سراسر جهان کنسرت برگزار کرده است.

چگونه موسیقی مغز را برای یادگیری تقویت می کند

بر اساس آخرین تحقیقات شناختی، برای بهره مندی از مزایای موسیقی در یادگیری، کودکان به تمرین موسیقی مداوم و فراوان نیاز دارند.

به گفته محققان، کلید درک مزایای موسیقی در نحوه پردازش صدا، مواد اولیه موسیقی، زبان و – شاید به طور غیرمستقیم – یادگیری در مغز نهفته است.

صداهایی که از گوش ما می آیند در امتداد یک «مسیر شنوایی» پیچیده آناتومیکی حرکت می کنند. عمیقاً به بخش هایی از مغز مرتبط است که تعیین می کند انسان چگونه حرکت می کند.

حتی چگونه فکر می کنیم و صحبت می کنیم، چه می دانیم و به چه چیزهایی توجه می کنیمبه این بخش مربوط است.

نینا کراوس، عصب‌شناس، نویسنده کتاب جدید ذهن سالم ، در مصاحبه‌ای با Edutopia توضیح می‌دهد: «مغز شنوایی بسیار وسیع است.. «مردم مغز شنوایی را یک سیلو درون مغز می دانند. در واقع، شنوایی ما سیستم های شناختی، حسی، حرکتی و پاداش ما را درگیر می کند. این بزرگ است. از منظر تکاملی، توانایی درک صدا بسیار قدیمی است و تمام این دیدگاه‌های مختلف را درگیر کرده است.»

چیزی که یادگیری موسیقی را بسیار قدرتمند می کند این است که چگونه همه آن سیستم های مختلف را در یک فعالیت واحد درگیر می کند.

برای مثال، برای نواختن ویولن، دانش‌آموز باید سیستم‌های حرکتی، شناختی و حسی خود را هماهنگ کند تا بتواند انگشتان خود را روی سیم‌های صحیح بگذارد و آرشه را در زمان مناسب حرکت دهد.

خواندن نت های موسیقی روی یک صفحه موسیقی و دانستن اینکه چه صداهایی را نشان می دهند. و شنیدن اینکه آیا زمین ها و ریتم ها درست هستند. در زمان مناسب با سایر بازیکنان هماهنگ هستند یا خیر.

سپس صدای موسیقی چه احساسی در دانش آموز ایجاد می کند که سیستم پاداش مغز را روشن می کند.

درگیر شدن با این سیستم های مختلف، یادگیری نحوه نواختن موسیقی را به یکی از غنی ترین و عمیق ترین فعالیت های مغزی انسان تبدیل می کند.

کراوس می نویسد: «معلمان با قاطعیت به من می گویند که کودکانی که موسیقی می نوازند در مدرسه نیز بهتر عمل می کنند.

نوع ساز مهم نیست: فلوت، ویولن، آکاردئون، پیانو. همه این ساز ها در کنسرت‌های هنرجویان استفاده می‌شوند.

صدا  و حتی قرار گرفتن در معرض موسیقی فراوان می‌تواند تاثیرگذار باشد. کراوس می گوید: «آنچه مهم است این است که درگیر شدن با صدا، نحوه واکنش مغز به صدا را تغییر داده و تقویت می کند.