کنسرت های سنتی هنرجویان در آموزشگاه ترنگ بسیار مشهور است.

هنرآموزان آموزشگاه موسیقی ترنگ مطمئن هستند. که پس از دوره ای کوتاه با تلاش خود می‌توانند وارد کنسرت های سنتی هنرجویان شوند و  هنر خود را به اجرای همگان بگذارند.

همه هنرجویان در کنسرت های سنتی هنرجویان ترنگ  اعتماد به نفس این را دارند که روزی خود استاد این عرصه شوند.

موسیقی هویت درونی مارا نمایان میکند و نشان می دهد که ما چه کسی هستیم. واقعا احساس و هویت ما را می توان از طریق آنچه می نوازیم می‌توان فهمید.

حتی موسیقی که با دیگران به اشتراک می گذاریم سلیقه و هویت ما را منتقل می شود. ما می‌توانیم فرهنگ‌هایمان را از طریق موسیقی روشن کنیم و میراثی را که خانواده‌هایمان به دست آورده‌ایم ادامه دهیم.

با آموزش موسیقی سنتی و اجرای کنسرت های سنتی هنرجویان در مدارس، معلمان می توانند دانش آموزان را تشویق کنند تا از صدای خود استفاده کنند و خود را از طریق موسیقی بیان کنند.

با شرکت در کلاس های موسیقی سنتی به جمع ما در کنسرت های سنتی هنرجویان بپیوندید.

آموزش سنتور | آموزش تار و سه تار | آموزش نی | آموزش قانون

آموزش کمانچه

آموزش کمانچه درآموزشگاه موسیقی ترنگ در کرج